IP защита

Можете да попречите на даден IP адрес или на дадена мрежа да отваря сайта ви в браузър.

За да активирате защитата, трябва да изберете директорията, която искате да защитите, от секцията “Защита на уеб достъп”. Имайте предвид, че защитата работи рекурсивно и ще бъде приложена и на всички поддиректории. Натиснете бутона “Редактирай” под “IP защита”, за да продължите.

IP защита

Блокиране на един IP адрес

За да блокирате даден IP адрес, трябва да го въведете в съответното поле и да натиснете бутона “Добави”. IP адресът ще се появи в списъка “Забранени IP адреси”. За да изтриете адрес от списъка и да разрешите достъпа за него, трябва или да използвате бутона “Изтрий” до този IP адрес, или да маркирате един или няколко IP адреса и да използвате бутона “Изтрий избраните”.

Блокиране на всички IP адреси от една мрежа.

Ако искате да блокирате достъпа до цяла мрежа, можете да използвате символа *. Например, ако искате да блокирате всички IP адреси започващи с 123.234, трябва да въведете:

123.234.*.*

Това ще забрани на целия мрежов блок да отваря вашия сайт.

Блокиране на всички IP адреси от определена държава

Можете да блокирате всички IP адреси от една държава, за да направите сайта си недостъпен за тази държава. Изберете държавата, чиито IP адреси искате да блокирате, и използвайте бутона “Добави”. Държавата ще се появи в списъка “Забранени държави”. Можете да добавяте още държави към списъка, като повторите процедурата. За да премахнете държава от списъка за забрана на уеб достъпа използвайте бутона “Изтрий” до съответната държава или маркирайте няколко страни и използвайте бутона “Изтрий избраните”.

Интерфейсът за блокиране на достъпа от цели държави използва GeoIP базата на Maxmind чрез използването на модула за Apache mod_maxminddb.