IP адреси и DNS услуги

 • Основен IP адрес
  Можете да видите основния IP адрес на сървъра в страничната лента Информация, раздел IP адреси:

  IP адреси
 • Основният IP адрес на сървъра се използва:
  • за изходящ e-mail. Ето защо ако използвате нашия e-mail сървър за изходяща поща, SPF записите за Вашите домейни трябва да съдържат и основния IP адрес на сървъра.изходящи връзки от сървъра. Ето защо ако използвате софтуер на Вашия акаунт, който се свързва с отдалечена услуга, достъпът до която е ограничен по IP адрес, трябва да добавите този IP адрес в списъка с разрешени адреси за достъп.ако Вашия акаунт не разполага с други IP адреси, всички A записи на Вашите домейни ще сочат към този адрес.
  В някои случаи Вашият акаунт може да разполага с допълнителни IP адреси – например, ако сте закупили собствен IP адрес за инсталация на SSL сертификат.Вашите домейни трябва да сочат към основния IP адрес на акаунта. Ако домейните Ви използват нашите DNS сървъри, неговите DNS записи могат да бъдат редактирани в раздел DNS записи на Контролния панел. Ако Вашият акаунт разполага с повече от един IP адрес (например заради инсталацията на няколко SSL сертификата), един от тях ще бъде маркиран като основен. Това е IP адресът, към който ще бъдат насочени всички DNS записи, в случай че използвате функцията Възстанови в раздел DNS записи.

  Чужди DNS сървъриАко Вашият домейн не използва DNS сървърите на хостинг сървъра, имайте предвид:
  • ако акаунтът Ви разполага с IP адрес, домейните Ви трябва да сочат към него, в противен случай – към основния IP адрес на сървъра.ако домейнът Ви разполага със SPF запис и използвате нашия сървър за изходяща поща, SPF записът трябва да съдържа и основния IP адрес на сървъра.
   Промяна на IP адресите на сървъраВъпреки че нашите сървъри използват статични IP адреси, е възможно от време на време IP адресите на сървъра да бъдат сменени.

  Обикновено процедурата по смяна на IP адресите протича по следния начин:
  • ще зачислим нови IP адреси на сървъра, които ще работят паралелно със старите. По този начин няма да има смущения в услугите на сървъра.в разделите DNS записи и Информация за сървъра на Контролния панел ще се появи информация за IP адресите, които ще бъдат сменени.ще уведомим нашите клиенти относно промените и ще им дадем достатъчно време да преминат към новите IP адреси, в случай че ги използват за достъп до услугите на сървъра. Ако даден домейн използва външни (не наши) DNS сървъри, клиентът ще трябва сам да актуализира IP адресите в тях.ще обявим датата, на която старите IP адреси ще спрат да работят. До тази дата клиентите е нужно да са направили необходимите актуализации.

  В случай че Вашите домейни използват DNS сървърите на хостинг сървъра и Вие не използвате нито един от засегнатите IP адреси във Ваша програма, не е нужно да правите нищо във връзка с промяната на IP адресите.