HTTP логове в реално време

Можете да следите логовете за достъп и за грешки в почти реално време използвайки секцията Логове -> HTTP логове в реално време в контролния панел на хостинг акаунта. Записите може да се появяват с малко закъснение в интерфейса. Когато отворите интерфейса за първи път, логовете започват да се генерират след около минута. Логовете ще спрат да се генерират шест часа след като затворите интерфейса и ще започнат да се генерират отново, когато пак отворите интерфейса.