DNS информация за нашите сървъри

Информация за DNS настройките може да откриете в електронното съобщение за активиран акаунт (ще ви бъде изпратено след активиране на хостинг акаунта). Същата информация е достъпна и в секциите Информация за сървъраи DNS записина вашия Контролен панел.