DNS Записи

Спиране на DNS услугата

DNS записи, добавени в раздел “DNS записи” на Контролния панел, ще бъдат активни само ако домейн името използва DNS услугата на хостинг акаунта. За да спрете DNS услугата: Влезте в раздел “DNS записи” на Вашия Контролен панел. В подраздел “Избор на домейн” изберете домейн името, за което желаете да спрете DNS услугата, от падащото меню …

Спиране на DNS услугата Read More »

Възстановяване на оригиналната DNS конфигурация

DNS записи, добавени в раздел “DNS записи” на Контролния панел, ще бъдат активни само ако домейн името използва DNS услугата на хостинг акаунта. За да възстановите оригиналната DNS конфигурация: Влезте в раздел “DNS записи” на Вашия Контролен панел. В подраздел “Избор на домейн” изберете домейн името, чиито DNS записи желаете да промените, от падащото меню “Покажи …

Възстановяване на оригиналната DNS конфигурация Read More »

Смяна на DNS сървъри

Смяната на DNS сървъри през секцията “DNS записи” на Контролния панел не е възможна. Можете да сменяте DNS сървъри за Вашия домейн през специален интерфейс, предоставен от Вашия регистрар.

Типове DNS записи и как се употребяват

Системата за имената на домейните, DNS (Domain Name System), представлява разпределена база от данни за компютри, услуги или други ресурси свързани към Интернет или частни мрежи, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имената на хостовете в IP адреси. Това улеснява работата на потребителите на Интернет услуги. Вместо да въвежда IP адрес (комбинация от цифри), за …

Типове DNS записи и как се употребяват Read More »