500 Server Error

Изброили сме някои от най-често срещаните причини, поради които можете да получите “500 Server Error” грешка:

• Неправилни права на вашите файлове/директории

Това е най-често срещаната причина за 500 Server Error. Моля, проверете дали вашите файлове са с права за достъп 666 или 777. Също така проверете дали директорията, в която се намират скриптовете, не е с такива права.
На нашите сървъри не е необходимо да задавате права за писане за всички (world-writable). Достатъчно е да настроите правата на 644 или 664 за файлове и 755 или 775 за директории.

Когато желаете определен скрипт да може бъде изпълняван от потребителите на вашия сайт, то задължително неговите права за достъп трябва да започват или с 07 (т.е. -rwx) или с 05 (т.е. -r-x), пример: 0775 (т.е. -rwxrwxr-x), 0755 (т.е. -rwxr-xr-x), 0750 (т.е. -rwxr-x—), 0700 (т.е. -rwx——) и т.н. Това ще позволи той да бъде изпълняван от вашия потребител, респективно уеб сървъра Apache, а липсата на тези права ще доведе до 500 Server Error. За повече информация относно правата за достъп и какво означават те, погледнете раздела Права на файлове и директории (CHMOD) от нашата документация.

• Невалидни или грешни команди в .htaccess

Ако изведнъж сте започнали да получавате “500 Server Error” грешки, може би е заради това, че сте променили нещо по ваш .htaccess файл.
Грешката “500 Server Error” се появява често, когато се опитвате да използвате php_flag инструкции. Тъй като PHP работи на нашите сървъри като CGI или FPM, а не като Apache модул, не е възможно да използвате php_flag инструкции за промяна на PHP настройките. За тази цел е нужно да създадете php.ini файл – за повече информация ви съветваме да разгледате статията Промяна на php.ini настройките за вашия акаунт.

• Използване на Windows EOL (end-of-lines) символи

Този проблем може да се появи, когато сте използвали текстов редактор като Notepad или Wordpad. Добавяйки нов ред, текстовите редактори са вмъкнали EOL символи на Microsoft Windows, които се различават от UNIX символите на операционната система Linux, която използваме на нашите сървъри.
За да отстраните този проблем, отворете файла чрез секцията Файлове във вашия Контролен панел и без да го модифицирате, натиснете бутона “Запази и излез”. Така Windows EOL символите ще бъдат подменени с UNIX EOL  и вашият скрипт ще може да бъде изпълнен без 500 Server Error. Съветваме ви вместо Notepad или Wordpad да използвате някой от следните безплатни текстови редактори, които позволяват да укажете кои EOL символи да бъдат използвани:
– PSPad (www.pspad.com)
– Notepad++ (http://notepad-plus.sourceforge.net/bg/site.htm)

• Неправилен системен път към Perl, Ruby или Python интерпретатора

Ако използвате Perl, Ruby или Python скрипт, то проверете какъв системен път използвате в началото му. За да видите къде се намират интерпретаторите на изброените езици на файловата система на сървъра, използвайте секцията “Информация за сървъра” във вашия Контролен панел – за повече информация погледнете статията Информация за сървъра.