Типове DNS записи и как се употребяват

Системата за имената на домейните, DNS (Domain Name System), представлява разпределена база от данни за компютри, услуги или други ресурси свързани към Интернет или частни мрежи, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имената на хостовете в IP адреси. Това улеснява работата на потребителите на Интернет услуги. Вместо да въвежда IP адрес (комбинация от цифри), за да достигне до даден ресурс в мрежата, потребителят може просто да въведе неговото име (домейн). Информацията за IP адресите и имената на домейни се съхранява на DNS сървърите. С помощта на раздел “DNS записи” в Контролния панел, можете да създавате и променяте следните записи:

A записи (адрес)

Използвайки A запис, можете да свържете хост с IP адрес. Например, ако имате сървър в офиса и желаете да му дадете име office.mydomain.com, можете да използвате A запис.

MX записи

MX (Mail eXchange) записите се използват, за да дефинират къде да бъдат насочени имейл съобщенията за даден домейн. Записът може да бъде хост в домейна (например mail.mydomain.com) или име на отдалечен неймсървър (например mail.hotmail.com). Ако променяте MX записа за домейна си, моля, убедете се, че сървъра, който сте дефинирали за MX е конфигуриран да приема имейл съобщенията, изпратени към Вашия домейн.

CNAME записи (Alias)

Този запис е подобен на A записа, но вместо да определите IP адрес, за CNAME трябва да определите друг хост (например user.someserver.com).

TXT записи

TXT записите Ви дават възможност да свържете някакъв текст към хост или друго име.

Например TXT записът се използва като информационен запис, определящ рамковата политика на подателя, SPF (Sender Policy Framework), който може да бъде използван, за да потвърди легитимен източник на имейл съобщения от някой домейн.

Пример за SPF запис е:

my_domain.com. IN TXT “v=spf1 a mx ~all”

v=” дефинира използваната SPF версия. Опциите “a” и “mx” определят системите, на които е позволено да изпращат съобщения за дефинирания домейн. Опцията “~all” определя, че изброените механизми представляват всичко, което трябва да се използва за съпоставяне. Тази опция също дефинира SOFTFAIL правилата.

SRV записи

SRV записите са по-сложни записи, които се използват за дефиниране на име на хост и порт за специфични услуги.

SRV записите се добавят в следния формат:_service._proto.name TTL class SRV priority weight port target

service” , “proto” и “name” оказват символичното име, транспортния протокол на услугата и домейн името, за което е валиден записът. “TTL” DNS TTL поле. “class:” полето винаги е “IN“. “priority” определя приоритета (по-ниска стойност означава по-висок приоритет), а “weight” определя релативната тежест за записи с еднакъв приоритет. “port” оказва TCP или UDP порт, на който работи услугата, а “target” определя хост името на машината, която предоставя услугата.

SRV записи се използват за услуги като XMPP, Client SMTP Authorization, SIP и др.

Wildcard DNS записи

Wildcard DNS запис е запис, който съпоставя заявки за несъществуващи имена. Дефинира се чрез използването на “*” като най-лeвия етикет (част) на дадено домейн име (*.my_domain.com).