Сървърни логове за уеб и FTP достъп

Лог файловете на Apache за уеб достъпа до вашия акаунт, както и FTP логовете, се намират в папката /home/%USER%/logs на акаунта.

Тази папка е достъпна през FTP. За да стигнете до нея, трябва да използвате вашия главен FTP потребител, и когато се логнете с FTP програмата си, да промените текущата FTP директория на /logs. В тази папка ще намерите логовете за уеб достъп (Apache) и FTP.

Можете да видите как да следите логовете за грешки и за достъп на уеб сървъра в почти реално време в статията HTTP логове в реално време. 

Логовете на имейл сървъра не могат да бъдат свалени. Можете обаче да търсите информация за доставените съобщения на кутиите в хостинг акаунта си на страницата Контролен панел -> Логове. Има повече информация за търсене на определени съобщения в статията Търсене на писма в логовете на сървъра за електронна поща.