Съобщение “Unable to start another process”

  • На нашите сървъри всеки потребителски акаунт може да използва до 20 конкурентни процеса едновременно. Когато имате 20 едновременни процеса, които не са приключили изпълнението си навреме и в същия момент се опитате да стартирате нов процес, поради превишаването на лимита ще се появи съобщението, че не може да бъде стартиран нов процес:

    Unable to start another process

    Страницата ще се презареди автоматично след 10 секунди в нов опит за стартиране на процес.

    За да предотвратите такива съобщения, трябва да оптимизирате цялостното изпълнение на вашите скриптове/MySQL заявки, така че те да приключват достатъчно бързо след стартирането им.