Създаване на пощенски списък

За да създадете пощенски списък:

1. Отворете секцията Пощенски списъци в Контролния панел.

2. Въведете желаното име на списъка в полето “Създай нов пощенски списък:”.

3. Кликнете на бутона “Добави”.

След като се създаде пощенския списък, ще се активират и опциите за настройка, под формата на линкове: Настройки, Абонати, Позволени, Дайджест, Модератори, Забранени, Изтрий.

За да нагласите основните настройки на даден пощенски списък, използвайте линка Настройки. Към всяка отделна опция има обяснителни бележки, които се показват в отделен прозорец при кликване на линка ?.

Линка Абонати се използва за ръчно въвеждане на адреси на абонати. Формуляра позволява добавянето на отделни адреси, но не и на групи от адреси едновременно.

През линка Позволени можете да добавяте адреси, които да имат право да пращат съобщения до пощенския списък, без да са абонати или модератори.

При активирани дайджести на пощенския списък (от Настройки) ще имате достъп до тях през линка Дайджест.

Добавянето на адреси на модератори за даден пощенски списък става през линка Модератори.

За да блокирате дадени адреси, така че да не могат да изпращат съобщения до списъка, използвайте линка Забранени.

Изтриването на даден пощенски списък става през линка Изтрий.