Създаване на пощенски кутии

За да създадете пощенска кутия към Вашия домейн, моля направете следното:

1. Отворете секцията “Пощенски кутии” на Контролния Панел на Вашия хостинг.
2. Отворете таба “Създай кутия”.
3. Въведете потребителското име на кутията в полето “Създай нова пощенска кутия”.
4. Въведете парола за кутията в полето “Парола”.

Под полето “Парола” ще забележите индикатор за надеждност на паролата. Индикаторът се променя в реално време, докато въвеждате паролата. Има пет отделни нива на надежност: Много нискаНискаСреднаВисокаОтлична. Заедно с индикатора за надежност се показва и подсказка с информация и съвети.

Създай пощенска кутия

Важно: Бутонът “Добави” ще остане неактивен (в сиво), ако надежността на паролата е на нива Много ниска или Ниска. За да можете да запазите дадена парола, то тя трябва да е с ниво на надежност СреднаВисока, или Отлична. Можете да разгледате следната статия за съвети при избор на надеждна парола:

Документация » Сигурност » Избор на парола

Може да използвате и автоматичния генератор на пароли:

Документация » Контролен панел » Автоматичен генератор на пароли

5. Въведете същата парола в полето “Потвърди паролата”.
6. Натиснете бутон “Добави”.

Създай пощенска кутия

Можете да използвате бутона “Покажи допълнителни опции”, за да настроите първоначални стойности на различни опции, като дискова квота, лимит на брой съобщения в кутията, пренасочване, филтри, подадреси. 


Забележка:
 Максималната стойност на квотата зависи от хостинг плана на акаунта.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *