Софтуерна платформа

Нашите хостинг сървъри използват модифицирана 64-битова Debian GNU/Linux операционна система с Apache уеб сървър и поддръжка за MySQL (подсистеми MyISAM и InnoDB), PHP, Pyhon, Perl, Ruby и Tcl. Пълен списък с версиите на инсталирания софтуер за Вашия акаунт е наличен в раздел Информация за сървъра на хостинг Контролния панел.

Ако виждате раздел Уеб приложения във Вашия хостинг Контролен панел, можете да инсталирате софтуерни приложения работещи в собствена среда за изпълнение (като например Django, Node.js, Flask, Ghost, Ruby on Rails, MongoDB и PostgreSQL). Свържете с Вашия хостинг доставчик, ако не виждате раздела Уеб приложения във Вашия хостинг Контролен панел, но желаете да се възползвате от поддръжката на уеб приложения на сървърите.