Режими на възстановяване

Можете да избирате между три режима на възстановяване за файлове:

  • Без презаписване – Само файловете, които съществуват в архива, но не съществуват в избраната директория на възстановяване, ще бъдат възстановени. Всички съществуващи файлове в избраната директория на възстановавяне ще останат непроменени.
  • С презаписване – Файловете, който съществуват в архива, а не съществуват в избраната директория на възстановяване, ще бъдат възстановени. Файловете, които съществуват в архива и в директорията на възстановяване, ще бъдат презаписани с тези от избрания архив.
  • Изтриване преди възстановяване – Съществуващите файлове в избраната папка ще бъдат изтрити и после изцяло възстановени от архива. С този режим ще възстановите информацията така, както е запазена в архива.