Разлика между Системен и Личен архив

Системният архив се създава автоматично всеки ден, като се архивират всички данни на хостинг акаунта. Тези архиви се пазят минимум седем дни на отделен backup сървър, т.е. можете да възстановите данни от Системен архив за всеки от последните поне седем дни.

Личният архив се прави от клиента, чрез секцията “Архив” в Контролния панел. Когато направите Личен архив, по подразбиране той се пази на сървъра за три дни, през които можете да го свалите на вашия компютър. Възможно е и да го запазите за постоянно на вашето хостинг пространство на сървъра.