Преминаване от FastCGI на FPM

  • Обща информация за FastCGI и PHP-FPM
  • Какво пропускате, ако използвате FastCGI вместо FPM?
  • Прекратяване на поддръжката за FastCGI
  • Преминаване от FastCGI на FPM