По време на смяната на хостинг доставчика сайтът ви ще работи

При всяка промяна на DNS сървърите на даден домейн, InterNIC (организацията, която отговаря за домейн имената) трябва да обнови глобалната база данни, за да може промените да се виждат навсякъде по света. Това става на определен период от време. Когато InterNIC обнови информацията и за вашия домейн, всички нови потребители ще бъдат насочвани към новия ви хостинг акаунт. Същото ще важи и за електронните писма.

Някои посетители, които имат записан стария IP адрес на вашия сайт, ще продължат да посещават и изпращат електронна писма до предишния сървър, на който е бил сайтът ви преди промяната. Това може да продължи до 1-2 дни след промяна на DNS настройките на домейна. Поради тази причина трябва да поддържате хостинг акаунта на предишния сървър (и всички услуги към него) активен поне още 3-4 дни след като сте преместили сайта си на нашите сървъри. Това ще подсигури безпроблемна смяна на хостинг доставчика. Също така не забравяйте да проверявате електронната си кутия на предишния хостинг сървър и по този начин няма да изгубите електронни писма.