Показване на съдържанието

Чрез секция “Показване на съдържанието” можете да изключите показването на съдържанието на директориите във вашия акаунт, които нямат index файл. По подразбиране посетителите на такива директории биха виждали списък със съдържаните поддиректории и файлове. За да избегнете това, може да деактивирате “Показване на съдържанието”.

За да активирате защитата, трябва да изберете директорията, която искате да защитите, от секцията “Защита на уеб достъп”. Имайте предвид, че защитата работи рекурсивно и ще бъде приложена и на всички поддиректории. За да спрете показването на съдържанието, натиснете бутона “Изключи”.