Лог с действия

Страницата Лог с действия в Контролния Панел ви позволява да разгледате история на действията, извършени в Контролния Панел от Вашия основен потребител или някой от допълнителните потребители на Контролния Панел. Също така, показват се и действия извършени в Уебмейл програмата и отнасящи се за определена пощенска кутия.

Секцията “Лог с действия” показва таблица със следните полета:

  • Дата – показва датата и часа на съответното действие
  • Потребител – показва потребителя, който е извършил действието. Това може да бъде основният или допълнителен потребител на Контролния панел.
  • IP адрес – показва IP адреса, от който е извършено действието. Когато действието е извършено от сървърен администратор или от отдел “Техническа поддръжка”, това поле ще съдържа надпис “Служебно IP”.
  • Операция – показва точното действие. Надписите са на английски и до голяма степен обясняват самото действие, като например “DOMAIN PARK REQUEST” или “CREATE DATABASE USER”. Ако действието е извършено през Webmail, тогава операцията ще е допълнена с WM отпред, например “WM ENABLE SPAM ASSASSIN”.
  • Детайли – показва специфични детайли за съответното действие.

Интерфейсът показва действията извършени през последните 365 дни.

Секцията Филтри над таблицата позволява филтриране по определена Операция/Действие, Потребител, или IP адрес. Просто въведете желания критерий за търсене, и използвайте лупата за търсене до съответното поле.