Конфигуриране на квота за пощенските кутии

Новите пощенски кутии се създават с дадена квота в зависимост от използвания хостинг план. При необходимост, Вие можете да променяте квотата за дисково пространство и максималния брой съобщения (inode квота) за всяка пощенска кутия.

За да промените дисковата квотата на дадена кутия, моля направете следното:

1. Отворете секцията “Пощенски кутии” на Вашия Контролен панел.
2. Натиснете линка в колоната “Дискова квота” за съответната пощенска кутия.
3. Въведете новата максимално позволена дискова квота за кутията в полето “Квота:” и натиснете бутона “Запази”.

За да промените максималния брой съобщения (inode квота) за кутията, въведете новата стойност в полето “Лимит съобщения:” и натиснете бутона “Запази”.

Също така, интерфейсът ви позволява да зададете стойност, процент от потреблението, при което системата ще изпрати предупреждение във вид на имейл до пощенската кутия. За да включите такова съобщение, отбележете тази опция, въведете желаната стойност в полето “Изпращане на известия при…”, и натиснете бутона “Запази”. Имайте предвид, че системата винаги изпраща предупреждение при достигане на 99% от потреблението – независимо дали опцията за изпращане на предупреждение на зададен процент потребление е включена в интерфейса или не.