Импортиране на Личен архив

Секцията Личен архив ви позволява да импортирате архивни файлове, които са създадени чрез секцията Архив на Контролния панел. Архивният файл може да е създаден на същия или на друг хостинг акаунт. Ако ползвате файл, създаден на друг хостинг акаунт, по този начин може да местите данни от един хостинг акаунт на друг.

Формат на файла

Тъй като интерфейсът ще очаква файл, създаден през секцията “Архив”, неговото име би трябвало да бъде едно от следните:

  • files.tar.gz
  • mail.tar.gz
  • mysql5.tar.gz

Интерфейсът ще приеме също и разархивираната (gunzipped) версия на .tar.gz файла (примерно files.tar).

Избор на файла за импортиране

Можете да изберете файла за импортиране по един от следните начини:
– локален файл – ако файлът е качен на вашето хостинг пространство, можете да го изберете чрез опцията “Локален файл (на сървъра)”
– отдалечен файл (FTP) – с тази опция можете да изберете за импортиране файл, който се намира на друг FTP сървър
– отдалечен файл (HTTP) – ако файлът, който желаете да импортирате, е достъпен на друг сървър през уеб (HTTP), можете да го изберете и качите чрез тази опция. Ако файлът за импортиране е голям (няколкостотин MB или повече), е препоръчително да ползвате FTP опцията вместо тази.

Избор на данните за импортиране

На следващия екран на интерфейса трябва да изберете кои данни от файла ще бъдат импортирани.

Файлове: Когато импортирате архив, който съдържа файлове (files.tar.gz), можете да изберете коя част от файловете да бъдат импортирани. Първата секция на екрана ви позволява да изберете дали да се импортират файлове в главния домейн (поддомейн www) и/или от папката private. Ако архивният файл съдържа и поддомейни, ще видите и секция, в която можете да изберете кои от тях да бъдат импортирани. Имайте предвид, че не може да се импортират данни върху вече съществуващи поддомейни. Интерфейсът ви дава възможност да изтриете съществуващите поддомейни преди да се импортират данните върху тях. Ако махнете отметката “Импортирай файлове”, избраните поддомейни просто ще бъдат създадени, без да се възстановяват файлове върху тях.

Бази данни: Когато импортирате бази данни (файл mysql5.tar.gz), ще видите списък с базите данни, които се съдържат във файла. Ако някоя от тези бази съществува на акаунта, ще видите и линк да изтриете съществуващата на акаунта база данни, преди да импортирате данните от архива.

Мейл съобщения: Когато импортирате мейл съобщения (файл mails.tar.gz), ще видите списък на съдържащите се във файла пощенски кутии. Ако някоя от кутиите вече съществува, мейл съобщенията от архива ще бъдат добавени в нея, без да се изтриват каквито и да е мейли от тази пощенска кутия. Ако махнете отметката “Импортиране на съобщенията за новосъздадените пощенски кутии”, тези пощенски кутии просто ще бъдат създадени, без да се възстановяват съобщенията в тях. Тъй като паролите на пощенските кутии не могат да бъдат възстановявани, ще трябва да въведете една парола, с която ще бъдат създадени избраните кутии. Впоследствие можете да промените паролата на всяка кутия индивидуално през секцията Пощенски кутии на Контролния панел.

Когато сте готови с избора на данни за импортиране, можете да използвате бутона “Продължи”, за да стартирате операцията по импортиране на данни.

След завършване на задачите ще видите статус на всяка от тях. По всяко време може да прекратите процеса чрез използването на бутона “Откажи”.