Импортиране и експортиране на пощенски списък

Импортирането на списъци с адреси не е възможно. Чрез изпращане на специфична команда към пощенския списък можете да получите обратно съобщение, съдържащо списък с абонатите.

Това става по следния начин:1. Уверете се, че следните настройки на пощенския списък са активни:

– Администриране от разстояние

– Администратори могат да изискват списък с абонати2. Добавете вашия адрес като модератор на списъка3. Изпратете съобщение на mailinglist-list@primer1.com (замествате mailinglist с името на вашия пощенски списък, а primer1.com с вашия домейн)