Изчистване на локален DNS кеш

По-долу можете да откриете инструкции за изчистване на Вашия локален DNS кеш в:

 • Windows
 • macOS
 • Linux

След като изчистите Вашия локален DNS кеш, трябва да рестартирате Вашето мрежово оборудване (рутери, модеми и т.н.).

Изчистване на локалния DNS кеш в Windows

 1. Натиснете клавишите ⊞ Win+R на Вашата клавиатура едновременно, за да отворите прозореца за изпълнение на команди (Run).
 2. Въведете следната команда в прозореца за изпълнение на команди (Run):cmd
 3. Натиснете клавиша ↵ Enter, за да отворите командния прозорец на Windows (Windows Command Prompt). Ако Вашият акаунт в Windows няма права на администратор, използвайте комбинацията от клавишите Ctrl+⇧ Shift+↵ Enter на Вашата клавиатура.
 4. Изпълнете следната команда в командния прозорец на Windows (Windows Command Prompt):ipconfig /flushdns
 5. Натиснете клавиша ↵ Enter, за да изпълните командата. Трябва да получите следния резултат:Windows IP Configuration

  Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

Изчистване на локалния DNS кеш в macOS

 1. Натиснете клавишите Ctrl+⌥ Option+⇧ Shift+T на Вашата клавиатура едновременно или отидете до “Finder” > “Applications” > “Utilities” > “Terminal”, за да отворите приложението Terminal.
 2. Въведете следната команда в приложението Terminal:dscacheutil -flushcache;sudo killall -HUP mDNSResponder
 3. Натиснете клавиша ↵ Enter, за да изпълните командата.
 4. Въведете Вашата администраторска парола, тъй като за изчистването на локалния DNS кеш се изискват администраторски права.

Изчистване на локалния DNS кеш в Linux

Различните Linux дистрибуции използват различни приложения за управление на DNS, също така можете да инсталирате алтернативни DNS приложения по Ваш избор в Linux, така че Ви съветваме да прегледате официалната документация на използваната от Вас Linux дистрибуция или алтернативно DNS приложение за повече информация относно процедурата за изчистване на локалния Ви DNS кеш.

Можете да откриете инструкции за изчистване на локалния Ви DNS кеш в Ubuntu (базова инсталация), както и някои популярни алтернативни DNS приложения (binddns, dnsmasq, и nscd) по-долу:


Ubuntu (базова инсталация)

За да изчистите Вашия локален DNS кеш в Ubuntu:

 1. Натиснете комбинацията от клавиши Ctrl+Alt+T на Вашата клавиатура, за да отворите приложението Terminal.
 2. Изпълнете следните команди в приложението Terminal:
  sudo /etc/init.d/dns-clean restart
  sudo /etc/init.d/networking force-reload

binddns

За да изчистите локалния DNS кеш на binddns:

 1. Отворете приложението Terminal. По подразбиране можете да използвате следната комбинация от клавиши на Вашата клавиатура – Ctrl+Alt+T.
 2. Изпълнете следните команди в приложението Terminal:sudo /etc/init.d/named restart
  sudo rndc restart
  sudo rndc exec

dnsmasq

Следвайте стъпките описани по-долу, за да изчистите локалния DNS кеш на dnsmasq:

 1. Отворете приложението Terminal. По подразбиране можете да използвате следната комбинация от клавиши на Вашата клавиатура – Ctrl+Alt+T.
 2. Изпълнете следната команда в приложението Terminal:sudo /etc/init.d/dnsmasq restart

nscd

Можете да изчистите локалния DNS кеш на nscd, изпълнявайки следните действия:

 1. Отворете приложението Terminal. По подразбиране можете да използвате следната комбинация от клавиши на Вашата клавиатура – Ctrl+Alt+T.
 2. Изпълнете следната команда в приложението Terminal:sudo /etc/init.d/nscd restart