Използване на mod_speling

Mod_speling е модул на уеб сървъра Apache. Файловата система на Linux е чувствителна към главни и малки букви. Mod_speling цели да разреши проблеми с имената на файлове, в които има комбинация от главни и малки букви. Можете да срещнете такива проблеми, ако трансферирате при нас сайт, който е създаден за сървър базиран на Windows, или ако сте разработили сайта си на програма на Windows.  

  • Как да използвам mod_speling?

За да използвате mod_speling е нужно да създадете файл с име .htaccess (обърнете внимание на точката пред името на файла) със следното съдържание: 

<IfModule mod_speling.c>
CheckSpelling on
CheckCaseOnly on
</IfModule>

Съхранете този файл в директорията, в която искате да използвате mod_speling. Имайте предвид, че .htaccess файловете имат рекурсивно действие – това означава, че настройките са активни не само за директорията, където се намира .htaccess файла, но и за нейните поддиректории.