Използване на mod_deflate

Mod_deflate е модул на уеб сървъра Apache. Използва се за компресиране на трансферираното съдържание от сървъра към браузъра на потребителя с цел намаляване на генерирания от сайта трафик. Компресията се извършва автоматично без да е нужна интеракция от страна на потребителя – единственото условие е браузърът му да поддържа gzip компресия. Повечето съвременни браузъри като Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari и др. имат такава вградена поддръжка и не е нужна инсталация на допълнителен софтуер.

• Как протича gzip компресията?

Браузърът на клиента изпраща автоматично информация дали поддържа gzip компресия, когато направи запитване към сървъра за определен файл – например http://www.example_domain.com/index.html. Ако сте конфигурирали Apache да използва mod_deflate, то съдържанието на index.html ще бъде компресирано в gzip формат и изпратено на браузъра. Той от своя страна ще разкомпресира gzip файла и ще го покаже в прозореца на потребителя като обикновен html файл без потребителят да е разбрал за тези операции.

• Как да използвам mod_deflate?

За да използвате mod_deflate е нужно да създадете файл с име .htaccess (обърнете внимание на точката пред името на файла) със следното съдържание:

<IfModule deflate_module>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/csv text/html text/plain text/richtext text/sgml text/tab-separated-values application/javascript application/x-javascript httpd/unix-directory
AddOutputFilter DEFLATE html htm shtml php php4 pl rb py cgi css js txt
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
Съхранете този файл в директорията, в която искате да използвате gzip компресия. Имайте предвид, че .htaccess файловете имат рекурсивно действие – това означава, че настройките са активни не само за директорията, където се намира .htaccess файла, но и за нейните поддиректории.
Чрез горния .htaccess файл mod_deflate компресията ще бъде активна за всички HTMLSSI,PHPPerlRubyPythonCGICascading Style SheetsJavaScript и текстови файлове.