Използване на mod_brotli

Mod_brotli е модул на уеб сървъра Apache. Използва се за компресиране на трансферираното съдържание от сървъра към браузъра на потребителя с цел намаляване на генерирания от сайта трафик. Компресията се извършва автоматично без да е нужна интеракция от страна на потребителя – единственото условие е браузърът му да поддържа brotli компресия. Повечето съвременни браузъри като Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari и др. имат такава вградена поддръжка и не е нужна инсталация на допълнителен софтуер. 

  • Как протича компресията? 

Браузърът на клиента изпраща автоматично информация дали поддържа brotli компресия, когато направи запитване към сървъра за определен файл – например http://www.example_domain.com/index.html. Ако сте конфигурирали Apache да използва mod_brotli, то съдържанието на index.html ще бъде компресирано и изпратено на браузъра. Той от своя страна ще разкомпресира файла и ще го покаже в прозореца на потребителя като обикновен html файл без потребителят да е разбрал за тези операции. 

  • Как да използвам mod_brotli? 

За да използвате mod_brotli е нужно да създадете файл с име .htaccess (обърнете внимание на точката пред името на файла) със следното съдържание: 

<IfModule brotli_module>
AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/css text/csv text/html text/plain text/richtext text/sgml text/tab-separated-values application/javascript application/x-javascript httpd/unix-directory
</IfModule>
Съхранете този файл в директорията, в която искате да използвате brotli компресия. Имайте предвид, че .htaccess файловете имат рекурсивно действие – това означава, че настройките са активни не само за директорията, където се намира .htaccess файла, но и за нейните поддиректории. 

Чрез горния .htaccess код, mod_brotli компресията ще бъде активна за всички HTMLSSI, PHPPerlRubyPythonCGICascading Style SheetsJavaScript и текстови файлове.