Изключване на SpamAssassin

За да изключите SpamAssassin за определена пощенска кутия, когато SpamAssassin е включен глобално за акаунта Ви, следвайте инструкциите по-долу:

  1. Влезте във Вашия хостинг Контролен Панел -> раздел “Пощенски кутии“.
  2. Натиснете бутона “Филтри” в полето “Промени” за съответната пощенска кутия.
  3. Натиснете бутона “Изключи за кутията” от подраздела “SpamAssassin“.
Изключи SpamAssassin

Внимание: Препоръчваме да не изключвате SpamAssassin, защото той предпазва пощенската Ви кутия от нежелани съобщения.