Извършване на групови действия за няколко пощенски кутии наведнъж

Можете да извършвате групови действия за няколко пощенски кутии наведнъж: Можете да конфигурирате различни настройки, да създавате архиви и да изтривате пощенски кутии или съобщенията в тях. Можете да направите това чрез Контролния панел -> Пощенски кутии -> падащо меню “Изпълни следното с избраните кутии:”. Менюто се намира точно под списъка на пощенските кутии в раздел Пощенски кутии на Контролния панел на хостинга.

Изпълни следното с избраните кутии

Първо трябва да маркирате квадратчетата за отметка пред пощенските кутии, които искате да управлявате наведнъж. След това изберете желаното действие чрез падащото меню “Изпълни следното с избраните кутии:” и кликнете бутона Изпълни. Когато искате да променяте настройки, кликването на бутона ще отвори отделна страница, където можете да управлявате желаното действие за избраните пощенски кутии и да го приложите. За създаване на архиви, кликването на бутона ще стартира процедурата за архивиране. За изтриване на съобщения или пощенски кутии, кликването на Изпълни ще покаже искане за потвърждение.

В падащото меню има три подраздела, от които да избирате: КонфигурирайАрхив и Изтрий. Действията, достъпни в подраздела Конфигурирай, са:

  • Автоматичен отговор (позволява да зададете едно и също съобщение за автоматичен отговор за всички избрани пощенски кутии)
  • Пренасочване (можете да приложите едни и същи правила за препращане на съобщения за всички пощенски кутии, които сте избрали)
  • Дискова квота (с това действие задавате същата квота за дисково пространство за всички пощенски кутии, които сте избрали)
  • Уебмейл (можете да промените различни Уебмейлнастройки за всички избрани пощенски кутии наведнъж)

Действието, налично в подраздела Архив, е “Създай архив”. Това ще Ви позволи да направите архив само на избраните пощенски кутии. Заявката за създаване на архив ще бъде добавена в опашката на сървъра и ще можете да проследявате нейния напредък в левия панел на Контролния панел, без значение в кой раздел се намирате по-късно. Архивът ще бъде създаден в директория /private на Вашия акаунт. Можете да осъществите достъп до тази директория чрез раздел Файлове в Контролния панел или чрез FTP.

Наличните действия за подраздела Изтрий са “Съобщенията” и “Кутиите”. Избирането на действие “Съобщенията”, ще Ви позволи да изтриете всички съобщения съдържащи се в избраните пощенски кутии, докато с действие “Кутиите”, можете да изтриете самите избрани пощенски кутии.