Известия за сигурност

Страницата Известия за сигурност на Контролния Панел дава възможност да получавате по имейл известия за действия, които се считат за важни по отношение на сигурността на Контролния Панел. Такива действия са опитите за влизане в Контролния панел, промяна на контакти, промяна на пароли (за Kонтролния панел, FTP, MySQL или пощенски кутии), и други.

Настройване на известията

За да настроите получаването на известия, трябва:

  1. Да въведете желания имейл адрес в полето E-mail. Можете да въведете повече от един имейл адрес, като разделителят е запетая.
  2. Да изберете действията, за които искате да получавате известия, като поставите отметка пред всяко желано действие.
  3. Да натиснете бутонът Промени.
Разрешаване на определени IP адреси (игнориране)

Ако не желаете да получавате известия за действия извършени от Вашия собствен IP адрес например, можете да го добавите в Разрешени IP адреси. Само натиснете бутона Добави IP адрес, и въведете IP адреса в полето. Ако желаете да разрешите повече от един IP адрес, натиснете бутона Добави IP адрес отново. За да премахнете IP адрес от списъка, използвайте бутона с кошче, който е до всеки IP адрес от списъка.

Спиране на известията

За да спрете известията за действия свързани със сигурността, трябва да махнете отметките пред всички действия в списъка, и да използвате бутона Промени.