Защита с парола

Защита на директория

Чрез секцията “Защита с парола” можете да позволите достъп през уеб до дадени части от вашия акаунт само за хора, които имат валидни логин детайли.

За да активирате защитата, трябва да изберете директорията, която искате да защитите, от секцията “Защита на уеб достъп”. Имайте предвид, че защитата работи рекурсивно и ще бъде приложена и на всички поддиректории.

Има два вида защита с парола – plain и digest. Методът plain се препоръчва за сайтове със SSL сертификати, докато методът digest е за non-HTTPS сайтове. След като изберете метода, трябва да въведете новия потребител в полето “Добави потребител” и след това да въведете паролата в съответните полета. Натиснете бутона “Добави” за да продължите.

Защита с парола

<Под полето “Парола” ще забележите индикатор за надеждност на паролата. Индикаторът се променя в реално време, докато въвеждате паролата. Има пет отделни нива на надежност: Много нискаНискаСреднаВисокаОтлична. Заедно с индикатора за надежност се показва и подсказка с информация и съвети.

Информация за избор на сложна парола и нейното съхранение можете да откриете в статията ни “Избор на парола“.Ако желаете да премахнете защитата с парола, трябва да изтриете всички потребители, които са създадени.

Защита на wp-login.php файлове (WordPress таблото за управление)

Освен директории, секцията “Защита с парола” позволява защитаването с парола и на wp-login.php файлове. Това е файлът, който служи за достъп до административната секция на стандартна WordPress инсталация. В случай на атака срещу инсталацията с опити за достъп до административната ѝ секция, допълнителната защита с парола на wp-login.php може да е от полза.

Ако една директория съдържа wp-login.php файл, той ще се показва под поддиректориите в интерфейса. За да защитите достъпа до wp-login.php, трябва да използвате бутоните Plain или Digest до него и да добавите потребител. Когато се опитате след това да влезете в административната част на вашата WordPress инсталация, ще трябва първо да въведете потребителското име и паролата, които сте добавили в секцията “Защита с парола”. Така ще достигнете до стандартната логин страница на вашия WordPress, където трябва да въведете потребителското си име и паролата за него.

Можете да управлявате този тип защита по-лесно и удобно чрез раздел “WordPress” на хостинг Контролния панел, следвайки стъпките от статията ни “Подобряване на сигурността на WordPress“.