Дефиниция за DNS

Всяко устройство свързано с Интернет има IP адрес. DNS (съкратено от Domain Name System) е система за домейн имена, която съдържа информация за връзката между домейн имена и IP адреси (подобно на телефонен секретар). По този начин потребителите на Интернет услуги могат да използват домейн имена вместо IP адреси, които са по-трудни за запомняне, за достъпване на различни Интернет услуги.

Например, ако посетите домейн името example.com чрез Вашия браузър, той ще направи проверка за example.com в DNS и ще получи IP адреса отговарящ за това домейн име.