Възстановяване на данни от архив

Можете да възстановявате файлове, пощенски кутии (съобщенията, контактите и календарите в тях) и MySQL бази данни от нашите системни архиви или от Вашите лични архиви.

Възстановяване на данни от архив

Файлове

За възстановяване на файлове:

 1. Отворете линка “Файлове” от подраздел “Системен архив” или “Личен архив”.
 2. Ако възстановявате файлове от системен архив, изберете датата на архива, от който искате да възстановите файлове.
 3. Изберете файловете и/или директориите, които искате да възстановите.
 4. Изберете режим на възстановяване.
 5. Изберете мястото на възстановавяне. Можете да възстановите данните в същата или друга директория.
 6. Натиснете бутон “Възстановяване”.

MySQL бази данни

За да възстановите информация в MySQL 5 или MySQL 8 бази данни:

 1. Отворете линка “MySQL 5” или “MySQL 8” от подраздел “Системен архив” или “Личен архив”.
 2. Ако възстановявате информация от системен архив, изберете датата на архива, от който искате да възстановите данните.
 3. Изберете базата данни, от която желаете да възстановявите информация.
 4. Изберете база данни, в която желате да възстановите данните.
 5. Ако възстановявате от системен архив, можете да изберете да възстановите информация само определени таблици от базата данни.
 6. Натиснете бутона “Възстановяване” (или “Продължи”).

Важно: Ако MySQL базата данни, от/в която се опитвате да възстановите не съществува на Вашия хостинг акаунт, първо трябва да я създадете от раздел “MySQL бази данни” на Вашия Контролен панел.

Пощенски кутии

Можете да възстановявате съобщенията, контактите и календарите на Вашите пощенски кутии. За целта:

 • Отворете линка “Пощенска кутия” от подраздел “Системен архив” или “Личен архив”.
 • Ако възстановявате от системен архив, изберете датата на архива, от който искате да възстановите данни.
 • Изберете пощенската кутия, която желаете да възстановите. Можете да изберете повече от една кутия едновременно, както и да възстановите данните в една пощенска кутия в друга.
 • От падащото меню “Възстановяване” изберете какви данни желаете да възстановите – само съобщенията, липсващите или предишното състояние на контактите, календарите и задачите или комбинация от тях.
 • Натиснете бутона “Възстановяване”

При възстановяване на съобщенията за пощенска кутия съществуващите такива не се изтриват. Липсващите съобщения ще бъдат възстановени в папките, в които са се намирали по време на създаването на архива. Възможно е да се получи дублиране на съобщения, например при съобщения преместени в друга папка или непрочетени по времето на създаване на архива съобщения, които след това са били прочетени.

Важно: Ако пощенската кутия, която се опитвате да възстановите, не съществува на Вашия хостинг акаунт, първо трябва да я създадете в раздел “Пощенски кутии” на Вашия Контролен панел.