Включване на известия за забавени писма

За да включите известията за писма, които са изпратени от Вашия хостинг акаунт, но не могат да бъдат доставени до техния получател за повече от един час и петдесет минути (1:50):

  1. Влезте във Вашия хостинг Контролен панел.
  2. Отворете раздел Пощенски кутии.
  3. Изберете таб Допълнителни настройки.
  4. Натиснете бутон Включи от раздел Известия за забавени писма.
izvestia_za_zabaveni_pisma.jpg

Повече информация относно известията за забавени писма е налична в статията Известия за забавено изпращане на писма.