Архивиране на клиентски данни

Клиентските данни се архивират ежедневно и се пазят на отделен сървър в продължение на минимум 7 дни.