Автоматичен отговор за дадена пощенска кутия

За да включите автоматичен отговор за дадена пощенска кутия, моля направете следното:

1. Отворете секцията “Пощенски кутии” на Контролния панел на хостинг акаунта.
2. Натиснете линка в колоната “Авт. отговор” за съответната пощенска кутия.
3. Въведете текста на автоматичния отговор. Уверете се, че опцията “Автоматичният отговор е включен” е избрана.
4. Ако кодирането на текста не е на латиница, изберете съответното кодиране от менюто “Зареди текста отново като”.
5. Натиснете бутон “Запази”.

Ако желаете да настроите времеви период, през който автоматичният отговор да е включен, можете да изберете опцията “Автоматичният отговор е включен от”, като след това изберете начална и крайна дата, и час, чрез двете налични полета. Използвайте иконката, изобразяваща календар, за да изберете месец, дата, и час. Натиснете бутон “Запази”, когато сте готови.

Можете да настроите брой на автоматични отговори, които да се изпратят на даден подател в рамките на зададен период от време. По подразбиране тази настройка е 5 отговора за 3 часа, което означава, че независимо от броя съобщения, които постъпват от един и същ подател, той ще получи автоматичен отговор само на първите пет съобщения в рамките на три часа. Максималният брой е 2 съобщения за 1 час.

Автоматичен отговор